SOALAN LATIH TUBI SAINS TAHUN SATU

1. Manakah antara berikut adalah benda hidup?

A. batu

B. basikal

C. bunga matahari

D. awan

Leave a Reply

#gostudy_woo_63918eddde3fb { color: rgba(30,40,69,1); }#gostudy_woo_63918eddde3fb:hover { color: rgba(30,40,69,1); }