Misi Dan Visi

Misi Dan Visi


MISI

1.   Menyediakan peluang belajar ilmu Islam (agama-arab dan akademik) dari tahap Prasekolah sehingga peringkat sekolah rendah.

2.   Memupuk semangat cintakan ilmu Islam dan menjana generasi  Rabbani yang mempunyai sahsiah Islamiyyah bagi melahirkan murid yang ‘amilin, akademis dan bertqwa.

3.   Mewujudkan muallim walmu’allimah serta tenaga kerja yang positif, inovatif, kreatif dan beristiqomah dalam melaksnakan tanggungjawab yang diamanahkan


VISI

Membentuk SAHSIAH ISLAMIYYAH dalam kalangan murid dan KECEMERLANGAN dalam pelajaran dan kokurikulum

 

Leave a Reply

#gostudy_woo_64847b3d9779b { color: rgba(30,40,69,1); }#gostudy_woo_64847b3d9779b:hover { color: rgba(30,40,69,1); }